Dit privacybeleid schetst hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert en onze producten of diensten koopt.Lees dit privacybeleid, samen met elk ander privacybeleid dat we kunnen bieden, zodat u zich volledig bewust bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken.

Als u vragen heeft of uw privacyrechten wilt uitoefenen, volg dan de instructies in dit privacybeleid.U kunt altijd contact opnemen met BeYou via het contactformulier op onze website.

Dit Privacybeleid legt ons engagement voor de bescherming van de privacy van persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, of anderszins door ons, offline of online wordt verzameld, ook via deze website (inclusief via deze website)www.beyouchail.com).In dit privacybeleid 160;wijonsdelen 160of;onzeMl60; betekent BeYou.Wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, doen we dat overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in de algemene gegevensbeschermingsverordening van de Europese Unie (EU) 2016/679 (de pijler 160;GDPR).